0920 936 2581

0902 936 2581

02109362581
0
محتوای زالو درمانی چیست؟
zalo-drmani

زالو درمانی چیست؟

زالو درمانی چیست؟     استفاده از زالوی طبی برای درمان برخی بیماری ها در ایران قدمتی چندین ساله دارد که از جمله موارد مکتوب آن اشاره بوعلی سینا به استفاده از آن در درمان بسیاری از بیماری ها در ...