0920 936 2581

0902 936 2581

02109362581
0
محتوای جایگاه حجامت در طب سنتی چیست ؟
hejamt-chist

حجامت چیست؟

جایگاه تاریخی حجامت را بیان کنید ؟ حجامت یک روش سنتی مذهبی برای درمان و پیشگیری بیماری ها است و از سنتهای پیامبران به شمار می آید و از احکامی است که دین اسلام آن را امضاء و ترویج و ...