0920 936 2581

0902 936 2581

02109362581
0

درخواست مشاوره

1) طب سنتی: مشاوره طب سنتی و اصلاح مزاج، تغذیه و اصلاح سبک زندگی، نسخه گیاهی، بیماری های حاد و مزمن و … 

2) عنبیه شناسی: تشخیص زودهنگام مشکلات ارثی، قلبی عروقی کلیوی، کارکرد ارگانهای دفعی ،ضعف و قوت ارگانها، وضعیت بافتها و تجمع سموم، گردش خون، اثرات فشارهای عصبی و تنشها روی ارگانهای مختلف و …

مشاور مورد نظر را انتخاب کنید*
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .